Akoestiek

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium. In de meeste gevallen is dat lucht. De akoestiek heeft zeer veel praktische toepassingen.

 

 

Verder wordt onder akoestiek verstaan de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Dan kan bijvoorbeeld gesproken over “Deze ruimte heeft een slechte akoestiek”. Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld heel andere eisen gesteld dan aan een collegezaal.

 

 

De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van absorptie en terugkaatsing (reflectie) van het geluid door wanden of attributen en de grootte van de ruimte. Het is niet makkelijk om in het nieuwe werken concepten de akoestiek onder ‘controle’ te krijgen. Er zijn vele factoren die invloed hebben op een goed akoestisch ingerichte ruimte, men zal de juiste plus(sen) moeten toevoegen om een min te creëren of andersom.

 

 

Vraag vrijblijvend advies: contact