ergonomische hulpmiddelen

Gezond werken met het beeldscherm vraagt om een inrichting van de computerwerkplek die is afgestemd op de gebruiker. Dit betekent dat iedere werkplek zou moeten worden voorzien van de juiste ergonomische hulpmiddelen. Goed ingerichte computerwerkplekken dragen bij aan comfort van de medewerker. Ze verkleinen de kans op uitval door ziekte en verhogen de efficiëntie. Voor een werkgever is het natuurlijk verstandig om preventieve maatregelen te nemen die de gezondheid van werknemers kan bevorderen.