zorgomgeving

Het inrichten van zorg- of zorg gerelateerde instellingen vergt een specifieke aanpak en benadering. In de zorg is sprake van een uitdagend spanningsveld. Vanwege de strenge wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheid en hygiëne  is een uitgebreide kennis en inventariserend voortraject heel belangrijk. Patiënten, cliënten en hun gezins- of familieleden verwachten dat een zorginstelling voelt als thuis.  Emwa zorgt ervoor dat de realisatie van een zorgomgeving een evenwicht creeert tussen sfeer en functionaliteit waarbij  het persoonlijk welbevinden wordt bevordert. De juiste productkeuze is hierbij van cruciaal belang.

5514155483_0bb24518eb_b   img_2428   kamer_1847